Position:   Home > Life > LocalChurch
Churches (Catholicism) in Nanchang
   (1)  Nanchang Municipal Zhidao Church
   Address: No. 112, Mingde Road, Nanchang City
   Telephone: 0791-86256114
   Bus: Line 17, 27, getting off at Bayi Park
   (2) Nanchang Municipal Qingzhong Church
   Address: No. 317, Dieshan Road, Nanchang City
   Telephone: 0791-86805549
   Bus: Line 2, 26, getting off at Shegnli Intersection (opposite to Hongkelong Dieshanlu Shop)
   (3) Nanchang Municipal Immaculate Conception Church
   Address: No. 14, Songbai Road, Nanchang City
   Telephone: 0791-86221582
   Bus: Line 2, 24, 204, 215, 220, 302, getting off at Party School of Provincial Committee, entering into from Qiaojiashan Intersection