Position:   Home > Tour > Recreation
Billiards Saloon

Xingpai Zhizui Billiards Club
Address: Tea Shop, Zhuangyuanqiao, Minde Road, Nanchang City
Telephone: 0791-86810858

King Brown Billiards Club
Address: Hailin Hotel, No. 495, Erqi South Road  
     Nanhai Hotel, No. 492, Erqi South Road 
     Qiqiang Hotel, No. 10, Yongshu Road
Telephone: 0791-86221397

Elite Billiards Club
Address: F5, Qiangwei Mansion, Zhongshan Road  (Upstairs of CD1925 Bar, Zhongshan Road)
Telephone: 0791-86810858

Orient Billiards Club
Address: F3, Chamber of Commerce Mansion, beside Hongkelong Zhongshanlu Store
Telephone: 0791-86216988

New World Billiards Sports Center
Address: No. 41, Fuhe North Road
Telephone: 0791-86710147

Wanzai Billiards Club
Address: F2, Jingtian Mansion, beside Bus Station of Xiangshan South Road Wazijiao (Rainbow Department Store)
Telephone: 0791-86783773

Boshi Billiards Club
Address: F7, Boshi Business Hotel, No. 266, Ruzi Road (nearby intersection of Xiangshan South Road and Ruzi Road)
Telephone: 0791-82150222